0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DLL files starting with h

Name Description
hidserv.dll HID Service
hlink.dll Microsoft Office 2000 component
hlink.dll Microsoft Hyperlänkbibliotek
hlink.dll Microsoft Hyperlink Library
hlp95en.dll Microsoft Office WinHelp Utility DLL
hmmapi.dll Microsoft HTTP Mail Simple MAPI
hnetcfg.dll Home Networking Configuration Manager
hnetcfg.dll Administrador de configuración de redes domésticas
hnetcfg.dll Hanteraren för konfiguration av hemnätverk
hnetmon.dll Home Networking Monitor DLL
hnetmon.dll Dll-fil för övervakaren av hemnätverk
hnetwiz.dll Guiden Konfigurera nätverk
hostfxr.dll .NET Core Host Resolver - 2.2.1
hostfxr.dll .NET Core Host Resolver - 3.0.0
hostmib.dll Host Resources MIB
hotplug.dll Safely Remove Hardware applet
hotplug.dll Kontrollpanelstillägg för säker borttagning av maskinvara
hotspotauth.dll Microsoft Windows Hotspot Authentication
hotstartuseragent.dll Microsoft Windows HotStart User Agent
hpfrsw73.dll HP Print Resource Download Module
hrtzres.dll Zone Datafile
htmlchkr.dll Microsoft Markup Analysis Processor
htmllite.dll Microsoft® HtmlLite Control
httpapi.dll HTTP Protocol Stack API
httpext.dll HTTP Extensions for Windows NT
httpprxm.dll Proxy Manager
httpprxp.dll Proxy Manager Provider RPC interface
htui.dll Common halftone Color Adjustment Dialogs
htui.dll Dialogrutor för halvtonsfärgjusteringar
hwdll.dll Microsoft® Help Workshop
hxvz.dll Microsoft® Help Visuals
hdcc.dll Nero Hard Disc Recorder
htmlayout.dll HTMLayout - embeddable HTML rendering and layout component
hcreg13res.dll Autodesk Hardcopy Registry Resource DLL
hpbmiapi.dll Hp Missile API Module
hpboid.dll hpboid Module
hpboidps.dll hpboidPS Module
hpbpro.dll hpbpro Module
hpbprops.dll Proxy stub dll for HPBPro Module
hpf3lw73.dll LanguageMonitor
hpfiew71.dll الوحدة النمطية لتحسين الصورة لـ Matterhorn
hpfiew73.dll الوحدة النمطية لتحسين الصورة لـ Matterhorn
hpfiglhn.dll HP DeskJet Imaging DLL
hpfigw71.dll HP DeskJet Imaging DLL
hpfigw73.dll HP DeskJet Imaging DLL
hpfime50.dll الوحدة النمطية لتحسين الصورة لـ Matterhorn
hpfllw73.dll LanguageMonitor
hpfres50.dll HP Resource Manager for Windows
hpfrsw71.dll HP Resource Manager for Windows
hpz3lwn7.dll LanguageMonitor