0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DLL files starting with u

Name Description
upnp.dll Universal Plug and Play API
upnphost.dll UPnP Device Host
upnphost.dll Värd för UPnP-enheter
upnpui.dll UPNP fackövervakare och mapp
ureg.dll Registry Utility DLL
url.dll Internet Shortcut Shell Extension DLL
url.dll DLL för Internet-genvägar
urlmon.dll OLE32 Extensions for Win32
urlmon.dll OLE32-tillägg för Win32
urlredir.dll Microsoft Office Document Cache Handler
usbceip.dll USBCEIP Task
usbdr.dll usbdr
usbmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin
usbmon.dll Standard Dynamic Printing Port Monitor DLL
usbperf.dll USB Performance Objects DLL
usbui.dll USB UI Dll
usbui.dll DLL-fil med användargränssnitt för USB
user32.dll Multi-User Windows USER API Client DLL
user32.dll Multi-User Windows --R API Client DLL
user32.dll Klient-DLL-fil för Windows XP
useraccountcontrolsettings.dll UserAccountControlSettings
usercpl.dll User control panel
userdatatypehelperutil.dll Type Utilities for data access
userenv.dll Userenv
userinitext.dll UserInit Utility Extension DLL
userlanguageprofilecallback.dll MUI Callback for User Language profile changed
userlanguagescpl.dll My Languages Configuration Control Panel
usermgrcli.dll UserMgr API DLL
usp10.dll Uniscribe Unicode script processor
ustprov.dll User State WMI Provider
utildll.dll WinStation utility support DLL
utildll.dll Stöd-DLL-fil för WinStation-verktyget
uudf.dll UDF Utility DLL
uxcalendar.dll Windows Live Client UX Calendar Module
uxcontacts.dll Windows Live Client Contacts UX Module
uxcore.dll Windows Live Client UX Core Module
uxctl.dll Windows Live Client UX Controls Module
uxinit.dll Windows User Experience Session Initialization Dll
uxlib.dll Setup Wizard Framework
uxlibres.dll UXLib Resources
uxsms.dll Microsoft User Experience Session Management Service
uxtheme.dll Microsoft UxTheme Library
uxtheme.dll Bibliotek för Microsoft UxTheme
udfimporter.dll Nero Library
unerofsstandalone.dll Nero Library
utilities.dll Utilities
uilangres.dll Avast UILangRes
uilangres.dll UILangRes
uilangres.dll UILangRes
userdata.dll AutoCAD component