0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DLL files starting with a

Name Description
avcodec-53.dll avcodec-53.dll
avcodec-53.dll -
avcodec-54.dll -
avcodec-55.dll -
avcodec-57.dll -
avcodec.dll -
avcstats.dll -
avdsp.dll -
avfilter-3.dll -
avfilter-7.dll -
avformat-52.dll -
avformat-53.dll avformat-53.dll
avformat-53.dll -
avformat-55.dll -
avformat-57.dll -
avformat-58.dll -
avformat_64-55.dll -
avicap.dll -
avifile.dll -
avlf.dll -
avmc20.dll -
avutil-49.dll -
avutil-50.dll -
avutil-51.dll avutil-51.dll
avutil-51.dll -
avutil-52.dll -
avutil-52.nch.dll -
avutil-55.dll -
avutil-lav-52.dll -
avutil-ttv-51.dll -
awesomium.dll -
axinterop.mswinsocklib.dll
axis2_http_receiver.dll axis2_http_receiver DLL
axis2_http_sender.dll -
axml.dll AXML DLL
axshockwaveflashobjects.dll
aaaamon.dll Aaaa Monitor DLL
aaaamon.dll DLL di analisi aaaa
aaaamon.dll DLL d'analyse aaaa
aaaamon.dll DLL-fil för Aaaa-övervakaren
aaaamon.dll Biblioteka DLL monitora Aaaa
aaclient.dll Anywhere access client
aadauthhelper.dll Microsoft® AAD Auth Helper
aadauthhelper.dll Microsoft® AAD Auth Helper
aadcloudap.dll AAD Cloud AP Plugin
aadjcsp.dll AADJCSP
aadtb.dll AAD Token Broker Helper Library
abovelockapphost.dll AboveLockAppHost
acadproc.dll Windows Compatibility DLL
accessibility.dll .NET Framework